HL9499

Cây xoài này đã được bán cho Ban Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM

- Giống: Xoài Cát Hòa Lộc

- Sản lượng bình quân: 50 kg

- Đã giao: 0 kg

- Số lượng còn lại: 50 kg

- Tình trạng hiện tại: Cây đang phát triển tốt