HL8689

Cây xoài này đã được bán cho chị Huỳnh Tú Quyên - Quận 7, TP.HCM

- Giống: Xoài Cát Hòa Lộc

- Sản lượng bình quân: 50kg

- Đã giao: 25kg

- Số lượng còn lại: 25kg

- Tình trạng hiện tại: