CC31.3.16

Cây xoài này đã được bán cho Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

- Giống: Xoài Cát Chu

- Sản lượng bình quân: 100 kg

- Đã giao: 0 kg

- Số lượng còn lại: 100 kg

- Tình trạng hiện tại: Đang phát triển tốt bình thường và đang làm lộc