HL1717

Cây xoài này đã được bán cho Chị Phạm Thị Mỹ Hạnh

- Giống: Xoài Cát Hòa Lộc

- Sản lượng bình quân: 50kg

- Đã giao: 25kg

- Số lượng còn lại: 25kg

- Tình trạng hiện tại: