CC7282

Cây xoài này đã được bán cho Ông Phạm Công Bằng - Tổng Giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã

- Giống: Xoài Cát chu

- Sản lượng bình quân: 100 kg

- Đã giao: 0 kg

- Số lượng còn lại: 100 kg

- Tình trạng hiện tại: Đang ra hoa