CC6869

Cây xoài này đã được bán cho Ông Lê Hồng Quân - Bí thư Huyện ủy Bình Lục - Hà Nam

- Giống: Xoài Cát chu

- Sản lượng bình quân: 150kg

- Đã giao: 0kg

- Số lượng còn lại: 150kg

- Tình trạng hiện tại: Đang ra hoa