CC686868

Cây xoài này đã được bán cho Ông Lê Hoàng Thuyên - Bí thư Huyện ủy Thanh Liêm - Hà Nam

- Giống: Xoài Cát chu

- Sản lượng bình quân: 150 kg

- Đã giao: 0 kg

- Số lượng còn lại: 150 kg

- Tình trạng hiện tại: Đang ra đọt