CC5961

Cây xoài này đã được bán cho Phòng HC-TH, Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM

- Giống: Xoài Cát chu

- Sản lượng bình quân: 100kg

- Đã giao: 50kg

- Số lượng còn lại: 50kg

- Tình trạng hiện tại: