CC5959

Cây xoài này đã được bán cho Ông Phạm Thanh Duy - Quận 1, TP.HCM

- Giống: Xoài Cát chu

- Sản lượng bình quân: 100kg

- Đã giao: 50kg

- Số lượng còn lại: 50kg

- Tình trạng hiện tại: