CC4114

Cây xoài này đã được bán cho Ông Nguyễn Thanh Hải - UV BCH Trung Ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện UBTV Quốc hội

- Giống: Xoài Cát chu

- Sản lượng bình quân: 100 kg

- Đã giao: 0 kg

- Số lượng còn lại: 100 kg

- Tình trạng hiện tại: Đang phát triển tốt bình thường và đang làm lộc