CC3998

Cây xoài này đã được bán cho Bà: Trần Thị Vượng - Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Giống: Xoài Cát chu

- Sản lượng bình quân: 200kg

- Đã giao: 50kg

- Số lượng còn lại: 150kg

- Tình trạng hiện tại: