CC28-7

Cây xoài này đã được bán cho Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Giống: Xoài Cát chu

- Sản lượng bình quân: 100 kg

- Đã giao: 25 kg

- Số lượng còn lại: 75 kg

- Tình trạng hiện tại: Đang phát triển tốt bình thường và đang ra hoa