CC259

Cây xoài này đã được bán cho Ông Nguyễn Văn Việt - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Bộ NN&PTNT Việt Nam

- Giống: Xoài Cát chu

- Sản lượng bình quân: 200 kg

- Đã giao: 25 kg

- Số lượng còn lại: 175 kg

- Tình trạng hiện tại: Đang phát triển tốt bình thường và đang ra hoa