CC1919

Cây xoài này đã được bán cho Chị Thanh - Công ty Vinh Quang

- Giống: Xoài Cát chu

- Sản lượng bình quân: 160kg

- Đã giao: 127kg

- Số lượng còn lại: 33kg

- Tình trạng hiện tại: