CC116

Cây xoài này đã được bán cho Chị Lê - Sài Gòn

- Giống: Xoài Cát chu

- Sản lượng bình quân: 80kg

- Đã giao: 25kg

- Số lượng còn lại: 55kg

- Tình trạng hiện tại: