CC025C

Cây xoài này đã được bán cho Bà: Trịnh Thị Minh Thu - Ba Đình, Hà Nội

- Giống: Xoài Cát chu

- Sản lượng bình quân: 100kg

- Đã giao: 50kg

- Số lượng còn lại: 50kg

- Tình trạng hiện tại: