CC0044

Cây xoài này đã được bán cho Ông Trần Văn Sơn

- Giống: Xoài Cát chu

- Sản lượng bình quân: 100kg

- Đã giao: 25kg

- Số lượng còn lại: 75kg

- Tình trạng hiện tại: