CC.9000

Cây xoài này đã được bán cho Ông Phan Thanh Bình - Chủ nhiệm Ủy Ban Văn hóa Thiếu niên Nhi đồng Quốc Hội

- Giống: Xoài Cát Chu

- Sản lượng bình quân: 100 kg

- Đã giao: 50 kg

- Số lượng còn lại: 50 kg

- Tình trạng hiện tại: Đang phát triển tốt bình thường và trong giai đoạn trái còn nhỏ