CC7182

Cây xoài này đã được bán cho Ông Dương Thanh Tùng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang

- Sản lượng bình quân: 100 kg

- Đã giao: 0 kg

- Số lượng còn lại: 100 kg

- Tình trạng hiện tại: Đang phát triển tốt bình thường và đang cho trái