HÀNG HÓA NỔI BẬT
HOẠT ĐỘNG HTX

Bảo vệ trái chống dịch hại: ruồi đục quả, sâu đục trái, bệnh đốm da ếch, thán thư, xì mũ trái … Bảo vệ trái chống ảnh hưởng của môi trường như bị va đập xay xác do gió…, và dư lượng thuốc BVTV...
HTX xoài Mỹ Xương thành lập năm 2011, lúc đó thành viên chỉ sản xuất theo truyền thống, không theo qui trình cụ thể mạnh ai tự sản xuất nên năng suất và chất lượng chưa cao. TÌNH...
Qui trình sản xuất xoài theo tiêu chuẩn VietGAP “ Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ” và các thành viên HTX đã dần dần chuyển sang sản xuất theo hướng hữu cơ an toàn CÁC...