TIN TỨC
Bảo vệ trái chống dịch hại: ruồi đục quả, sâu đục trái, bệnh đốm da ếch, thán thư, xì mũ trái … Bảo vệ trái chống ảnh hưởng của môi trường như bị va đập xay xác do gió…, và dư lượng thuốc BVTV...
HTX cung cấp các mặt hàng nông sản như sau: Ớt Khô   Ớt Tươi Bưởi trái Bắp Non Chanh Nhãn Ido Măng Tre Sơ Dừa ...

DOANH NGHIỆP LIÊN KẾT