Quay lại

Hướng dẫn tham gia mô hình "Cây Xoài Nhà Tôi"

Image

HƯỚNG DẪN THAM GIA MÔ HÌNH "CÂY XOÀI NHÀ TÔI"

Bước 1: Xem và chọn sản phẩm "Cây Xoài Nhà Tôi"

Click vào link này

http://xoaicaolanh.com.vn/web/xoai-my-xuong/trang-chu

Xác nhận mua hàng click vào giỏ hàng sẽ có số tiền và mã số cây khi khách hàng click.

http://xoaicaolanh.com.vn/web/xoai-my-xuong/mua-hang

 

Bước 2: Kiểm tra thông tin sản phẩm và điền thông tin người mua hàng theo link bên dưới

http://xoaicaolanh.com.vn/web/xoai-my-xuong/xac-nhan?names0=Xo%C3%A0i%20C%C3%A1t%20Cao%20L%C3%A3nh&slitem0=1&gia0=100000&tong=1

Bước 3: Đặt hàng.

Bước 4: Nhận thông tin xác nhận đơn hàng.

link liên kết bên dưới

http://xoaicaolanh.com.vn/xac-nhan?p_p_id=BanHangOnline_WAR_BanHangOnlineportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_BanHangOnline_WAR_BanHangOnlineportlet_javax.portlet.action=actionBanHang

Sau khi hoàn tất các bước trên và xác nhận đơn hàng sẽ có người của HTX Xoài Mỹ Xương điện thoại liên hệ với khách hàng để xác nhận đơn hàng của quý khách bằng số 0277 392 55 99 và Email: hoptacxaxoaimyxuong@gmail.com

Hình thức thanh toán:

  • Chuyển khoản qua tài khoản HTX Xoài Mỹ Xương.
  • Thanh toán tiền mặt trực trực tiếp khi giao hàng.
  • Thanh toán qua bưu điện hoặc hệ thống chuyển tiền quốc tế.

HTX XOÀI MỸ XƯƠNG