list1

Nenhum registro de List1 foi encontrado
Text  
Nenhum registro de List1 foi encontrado
Nenhum registro de List1 foi encontrado
Voltar

HTX SỬ DỤNG TEM MỚI CÓ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM

Kể từ ngày 27/01/2018, HTX Xoài Mỹ Xương sẽ sử dụng tem mới có truy xuất nguồn gốc
Image
Kể từ ngày 27/01/2018, HTX Xoài Mỹ Xương sẽ sử dụng tem mới có truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm của mình thông qua max QRCode và mã cào được tích hợp trên từng con tem
Minh Cần
HTX XMX