list1

Nenhum registro de List1 foi encontrado
Text  
Nenhum registro de List1 foi encontrado
Nenhum registro de List1 foi encontrado

Hoạt động của mô hình "Cây Xoài Nhà Tôi"

Cây xoài nhà tôi             Lý Lịch cây xoài Giống:  Xoài Cao Lãnh (Hoà Lộc) ...

HTX SỬ DỤNG TEM MỚI CÓ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM

Kể từ ngày 27/01/2018, HTX Xoài Mỹ Xương sẽ sử dụng tem mới có truy xuất nguồn gốc Kể từ ngày 27/01/2018, HTX Xoài Mỹ Xương sẽ sử dụng tem mới có truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm...

HTX SỬ DỤNG TEM MỚI CÓ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM

Kể từ ngày 27/01/2018, HTX Xoài Mỹ Xương sẽ sử dụng tem mới có truy xuất nguồn gốc Kể từ ngày 27/01/2018, HTX Xoài Mỹ Xương sẽ sử dụng tem mới có truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm...

MÔ HÌNH CÂY XOÀI NHÀ TÔI

    Thư ngỏ Lời đầu tiên, Hợp tác xã Xoài Mỹ Xương kính gửi lời chúc sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc và lời cảm ơn chân thành tới...

Mô hình "Cây Xoài Nhà Tôi"

Thật dễ dàng để trở thành chủ sở hữu những cây xoài xanh tốt và được “sắm vai” một nhà vườn thực thụ. Và dù không trực tiếp chăm sóc xoài nhưng bạn cũng có thể theo dõi suốt quá trình từ khi...

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG TÚI BAO XOÀI

Bảo vệ trái chống dịch hại: ruồi đục quả, sâu đục trái, bệnh đốm da ếch, thán thư, xì mũ trái … Bảo vệ trái chống ảnh hưởng của môi trường như bị va đập xay xác do gió…, và dư lượng thuốc BVTV...

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA HỢP TÁC XÃ

HTX xoài Mỹ Xương thành lập năm 2011, lúc đó thành viên chỉ sản xuất theo truyền thống, không theo qui trình cụ thể mạnh ai tự sản xuất nên năng suất và chất lượng chưa cao. TÌNH...

Qui trình sản xuất

Qui trình sản xuất xoài theo tiêu chuẩn VietGAP “ Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ” và các thành viên HTX đã dần dần chuyển sang sản xuất theo hướng hữu cơ an toàn CÁC...