list1

List1 のレコードは見つかりませんでした。
Text  
List1 のレコードは見つかりませんでした。
List1 のレコードは見つかりませんでした。
戻る

HTX SỬ DỤNG TEM MỚI CÓ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC SẢN PHẨM

Kể từ ngày 27/01/2018, HTX Xoài Mỹ Xương sẽ sử dụng tem mới có truy xuất nguồn gốc
Image
Kể từ ngày 27/01/2018, HTX Xoài Mỹ Xương sẽ sử dụng tem mới có truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm của mình thông qua max QRCode và mã cào được tích hợp trên từng con tem
Minh Cần
HTX XMX