戻る

Chấn chỉnh ngay việc thi công dự án thoát nước thành phố Cao Lãnh

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hùng tại buổi làm việc với một số Sở, ngành tỉnh và đơn vị liên quan về tiến độ thi công dự án thoát nước thành phố Cao Lãnh vào chiều ngày 18/7.
Image

 

Các đại biểu cho rằng công tác phối hợp giữa chủ đầu tư 
và chính quyền thành phố Cao Lãnh chưa tốt

Dự án thoát nước thành phố Cao Lãnh do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp làm chủ đầu tư. Dự án này đã thi công 26 tháng và chỉ còn lại 08 tháng để thực hiện (đến ngày 17/3/2017) và được đánh giá chậm tiến độ. Lũy kế giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu theo Hợp đồng của dự án từ khi khởi công đến ngày 30/6/2016 đạt khoảng 2,7 triệu Euro, tương đương 19% giá trị hợp đồng.

Hiện nay, dự án đang tiếp tục triển khai thi công tuyến ống, tuyến kè Xáng Đào và Rạch Chùa, Trạm bơm, Nhà máy xử lý nước thải.

Về công trình nhà máy xử lý nước thải, Cơ quan Hợp Tác Phát Triển Na Uy (Norad) đã thống nhất việc thay đổi công nghệ nhà máy xử lý nước thải.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hùng phê bình chủ đầu tư do thực hiện dự án chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến công tác vệ sinh đô thị, gây phiền hà cho người dân; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư chấn chỉnh ngay quá trình thi công dự án, tăng cường giám sát thi công, phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Lãnh trong giải phóng mặt bằng, bảo vệ thi công v.v..

Ông Nguyễn Thanh Hùng chỉ đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh soạn thảo nội dung trả lời Norad trên tinh thần cơ bản thống nhất các điều kiện phía Norad đưa ra nếu dự án thay đổi công nghệ nhà máy xử lý nước thải.

Nguyệt Ánh