戻る

Bổ sung hạng mục dự án kè chống xói lở thành phố Sa Đéc

Ngày 18/7, Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng hạng mục bổ sung đoạn kè 467m giáp với khu công nghiệp Sa Đéc thuộc dự án kè chống xói lở giai đoạn III, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.
Image

Theo kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hạng mục bổ sung có tổng giá trị dự toán là hơn 39,6 tỷ đồng.

Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập đầy đủ các hồ sơ thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định; triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án đúng tiến độ; công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng, có hiệu quả.

Việc đầu tư Dự án Kè chống xói lở giai đoạn III, thành phố Sa Đéc nhằm chống xói lở cấp bách bờ sông Tiền, bảo vệ khu dân cư với khoảng 8.000 hộ dân sinh sống ổn định và hạ tầng kỹ thuật trong khu vực; đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước khi Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định bổ sung đoạn kè 467m giáp với khu công nghiệp Sa Đéc thì tuyến kè của Dự án Kè chống xói lở giai đoạn III, thành phố Sa Đéc có chiều dài hơn 1.334 m (không bao gồm đoạn 810 m xử lý khẩn cấp). Trong đó, tuyến kè đoạn phường 4, thành phố Sa Đéc dài 1.120 m; tuyến kè đoạn xã An Hiệp, huyện Châu Thành dài 213,8 m.

Nguyệt Ánh
Nguồn: 813/QĐ-UBND-HC