Từ ngày (yyyy-MM-dd)
Đến ngày (yyyy-MM-dd)
Th?ng k� t? ng�y 2019-02-16 ??n ng�y 2019-02-21

CHI TI?T ??N H�NG TH? 1

H? v� T�n Phạm Tâm Liên
??a ch?35 Trần Phú Cương Phường 5 Quận Gò Vấp
S? ?i?n tho?i0987547962
Emaillienth992yahoo.com
Ng�y ??ng k�2019-02-18
Th�ng tin ??n h�ng
STTS?n ph?mS? l??ngTh�nh ti?n
1Xòai Cao Lãnh10750000
Tổng cộng:750000 VNĐ

CHI TI?T ??N H�NG TH? 2

H? v� T�n Phạm Tâm Liên
??a ch?35 Trần Phú Cương Phường 5 Quận Gò Vấp
S? ?i?n tho?i0987547962
Emaillienth992yahoo.com
Ng�y ??ng k�2019-02-18
Th�ng tin ??n h�ng
STTS?n ph?mS? l??ngTh�nh ti?n

CHI TI?T ??N H�NG TH? 3

H? v� T�n NGUYỄN THI6 MỘNG TU
??a ch?441/31 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU P5 Q3
S? ?i?n tho?i0898120368
Emailmtusaigon@yahoo.com
Ng�y ??ng k�2019-02-19
Th�ng tin ??n h�ng
STTS?n ph?mS? l??ngTh�nh ti?n
1Xoài Cát Chu Cao Lãnh8240000
Tổng cộng:240000 VNĐ