Back

Các Mặt Hàng Nông Sản

HTX cung cấp các mặt hàng nông sản như sau:
Image

Ớt Khô

 

Ớt Tươi

Bưởi trái

Bắp Non

Chanh

Nhãn Ido

Măng Tre

Sơ Dừa

Chuối Cao

Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ 

Số điện thoại: 0673 92 55 99

DĐ: 09 39 68 29 79 (Đúng PGĐ.KD)

Website:http://xoaicaolanh.com.vn/

Email: http://hoptacxaxoaimyxuong@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/htxxoaicaolanh/

Khương Võ

HTX Xoài Mỹ Xương