Back

Đà Nẵng chuyển giao mô hình Chính quyền điện tử cho Đồng Tháp

Ngày 18/7, Sở Thông tin và Truyền thông 02 tỉnh Đồng Tháp và Đà Nẵng ký kết Biên bản hợp tác chuyển giao mô hình Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng cho Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp.
Image

Tại buổi ký kết, Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng đã chuyển giao cho Sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp tài liệu kiến trúc tổng thể chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng, tài liệu mô tả hạ tầng công nghệ thông tin, tài liệu mô tả nền tảng ứng dụng chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng, đĩa CD chứa mã nguồn Danang eGov Platform và các ứng dụng vận hành trên nền tảng này, kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng và cài đặt hệ thống.

Mô hình chính quyền điện tử Đà Nẵng với thành phần cơ bản là nền tảng ứng dụng DNG eGov Platform nhằm tạo ra một hệ thống ứng dụng chính quyền điện tử toàn diện, thống nhất, thích hợp cho cán bộ, người dân, doanh nghiệp.

Mô hình cho phép mở rộng các ứng dụng theo mô hình tập trung và điện toán đám mây, thay cho hình thức triển khai phân tán và riêng lẻ tại từng đơn vị; giúp tiết kiệm chi phí bản quyền, chi phí vận hành thông qua việc sử dụng phần mềm nguồn mở, thuận tiện trong lựa chọn các thành phần phần mềm lõi; tạo điều kiện để các nhà phát triển tham gia nâng cấp, mở rộng vận hành nền tảng, gián tiếp thúc đẩy phát triển công nghiệp phần mềm tại địa phương.

Trước đó, Chính phủ đã chỉ đạo thành phố Đà Nẵng chuyển giao mô hình Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng cho các địa phương trên cả nước.

Thanh Tuyền
CTT